PORIADOK

 

Všeobecné podmienky:

1. Obchodné meno: Michał Brataniec, ENTROPY HOLDS, Bystra 229, 38-300 Gorlice, DIČ: 738-195-66-95.

2. Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú vrátane DPH (brutto).

3. Entropy Holds si vyhradzuje právo na zmenu popisov a cien dostupných tovarov a aj na ich odstraňovanie a pridávanie.

4. Objednávka znamená súhlas s ustanoveniami tohto poriadku.

 

Objednávky a ich realizácia:

1. Objednávať sa môže len prostredníctvom internetovej stránky obchodu.

2. Podmienkou realizácie objednávky je udanie správnej adresy pre zaslanie tovaru, výber spôsobu platby a spôsobu dodávky.

3. Firma Entropy Holds si vyhradzuje právo zastaviť realizáciu objednávky, o čom bezodkladne bude informovať zákazníka. 

4. Dodávku kúpených výrobkov sa realizuje v priebehu troch pracovných dní od chvíli objednania tovaru.

5. Celkový čas dodávky závisí od zvoleného spôsobu dodávky tovaru.

5. Náklady na dodávku znáša kupujúci.

6. Firma Entropy Holds nezodpovedá za meškanie dodávky tovaru, ktoré vzniklo na strane dodávateľskej spoločnosti.

 

Reklamácia a vrátenie tovaru:

1. Kupujúci má právo zistiť obsah zásielky za prítomnosti doručovateľa.

2. V prípade, že obsah zásielky je poškodený, je potrebné spísať škodový protokol.

3. Pre podanie reklamácie, je potrebné odoslať poškodený výrobok vrátane spísaného škodového protokolu na adresu odosielateľa.

4. V prípade podania reklamácie kupujúci sa zaväzuje informovať o tejto skutočnosti firmu Entropy Holds.

5. Chybné výrobky vymieňame na nové s podmienkou, že zistenie chyby bolo prihlásené v priebehu 10 dní od dátumu prebrania zásielky a vrátenia chybného tovaru.

6. Firma Entropy Holds nezodpovedá za poškodenia tovaru, ktoré vznikli na strane kupujúceho počas používania ním tohto tovaru. 

7. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a rezignovať z kúpeného tovaru bez udania príčiny v priebehu 20 dní od dátumu prevzatia zásielky. Peniaze budu vrátené v priebehu 5 pracovných dní od dňa spätného dodania tovaru do Entropy Holds. Náklady na zásielku s vráteným tovarom znáša kupujúci.

 

Ochrana osobných údajov:

1. Osobné údaje hromadené firmou Entropy Holds sú chránené v súlade s bezpečnostnými pokynmi podľa Zákona o ochrane osobných údajov Poľskej republiky.

2. Objednanie tovaru alebo prihlásenie do systému súčasne znamená súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely len firmou Entropy Holds.

3. Každý zákazník má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov, opraviť ich a požiadať o ich odstránenie.

 

Záverečné ustanovenia

1. Pre veci neuvedené v tomto poriadku platia príslušné predpisy Občianskeho zákonníka Poľskej republiky. 

2. Všetky vzniknuté spory budu riešené na príslušnom súde podľa sídla firmy Entropy Holds.