1. Osobné údaje hromadené firmou Entropy Holds sú chránené v súlade s bezpečnostnými pokynmi podľa Zákona o ochrane osobných údajov Poľskej republiky.

2. Objednanie tovaru alebo prihlásenie do systému súčasne znamená súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely len firmou Entropy Holds.

3. Každý zákazník má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov, opraviť ich a požiadať o ich odstránenie.